หัวข้อ :  
ยกเลิกประกาศการกำหนดอัตราการเก็บเงินบำรุงการศึกษา และการบริจาค และการเก็บเงินระดมทรัพยากรเพื่อใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
   
รายละเอียด : 
สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ เอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
oDMFdNrFri42241.pdf  
   
วันที่ : 
23/09/2554  เวลา : 04:22:41 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง