หัวข้อ :  
ผู้ชนะการประมูลการจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีสอบราคา
   
รายละเอียด : 
สามารถดูรายละเอียดได้จากเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
kLP7K8rTue91650.pdf  
   
วันที่ : 
26/04/2554  เวลา : 09:16:50 am
ผู้ประกาศ :  
เกรียงศักดิ์ ดวงแก้ว