หัวข้อ :  
ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดจ้างติดตั้ง Fiber optic
   
รายละเอียด : 

สามารถดูรายละเอียดได้จากเอกสารแนบ

   
เอกสารแนบ : 
nMdB3nKMon115742.pdf  
   
วันที่ : 
25/04/2554  เวลา : 11:57:42 am
ผู้ประกาศ :  
เกรียงศักดิ์ ดวงแก้ว