หัวข้อ :  
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดจ้างเหมาเดินระบบและติดตั้ง Fiber optic ระหว่างอาคารพร้อมอุปกรณ์
   
รายละเอียด : 

สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่เอกสานแนบ

   
เอกสารแนบ : 
E9nFnVzThu102516.jpg  
   
วันที่ : 
24/03/2554  เวลา : 10:25:16 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง