หัวข้อ :  
ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง
   
รายละเอียด : 
ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 , ปวช.3 และปวส.2 เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามวัน และเวลา ตามเอกสารดังแนบ
   
เอกสารแนบ : 
sBUmFMVTue100710.jpg  
   
วันที่ : 
22/03/2554  เวลา : 10:07:10 am
ผู้ประกาศ :  
มนัสวี มาน้อย