หัวข้อ :  
ขั้นตอนวิธีการทำโดยละเอียดในการขอรหัสผ่านและยื่นแบบคำขอกู้ของผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้รายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษา/เปลี่ยนสถานศึกษา
   
รายละเอียด : 
นักเรียนนักศึกษาที่ยังไม่รู้ขั้นตอนการสมัครสามารถอ่านวิธีโดยละเอียดได้ตามไฟล์เอกสารแนบ หากไม่เข้าใจกรุณาติดต่องานแนะแนวฯ 086-4491982  หรือโทร. 055-611789 ต่อ งานแนะแนวฯ
   
เอกสารแนบ : 
mZ0ymMkMon33932.doc  
   
วันที่ : 
14/03/2554  เวลา : 03:39:32 pm
ผู้ประกาศ :  
พรศิริ พุ่มพวง