หัวข้อ :  
สมัครเงินกู้กยศ. (รายใหม่) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
   
รายละเอียด : 
นักเรียน นักศึกษาคนใดที่ต้องการขอกู้เงินกยศ. รายใหม่ประจำปี 2554 ให้ดำเนินการขอรหัสผ่าน และยื่นคำขอได้ตั้งแต่บัดนี้ ทางระบบ e-Studentloan หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อที่งานแนะแนวฯ เบอร์ 086-4491982 หรือ โทร. 055-611789 ต่อ งานแนะแนวฯ
   
เอกสารแนบ : 
   -  
   
วันที่ : 
14/03/2554  เวลา : 01:55:27 pm
ผู้ประกาศ :  
พรศิริ พุ่มพวง