หัวข้อ :  
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มท่องเที่ยว โรงแรม สปา และบริการสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2553
   
รายละเอียด : 

สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่เอกสารแนบ

   
เอกสารแนบ : 
0qbfCIyTue103753.pdf  
   
วันที่ : 
8/02/2554  เวลา : 10:37:53 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง