หัวข้อ :  
ตัวอย่าง แผนการสอน วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (๒๐๐๐-๑๑๐๔) ครูจารุวรรณ
   
รายละเอียด : 

แผนการสอนนี้เป็นตัวอย่างการเขียนแผนการสอนบูรณาการเศรฐกิจพอเพียง ถ้าครูอาจารย์ท่านใดสนใจสามารถนำไปดัดแปลงให้เหมาะสมกับวิชาตัวเองได้

   
เอกสารแนบ : 
GetLnnqThu14932.pdf  
   
วันที่ : 
9/07/2552  เวลา : 01:49:32 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง