หัวข้อ :  
ตารางนิเทศก์การเรียนการสอน ครั้งที่ 1 (เปลี่ยนแปลงใหม่)
   
รายละเอียด : 

งานวัดผลและประเมินผล ได้ทำการเปลี่ยนแปลงตารางนิเทศการเรียนการสอน

ครั้งที่ 1 ใหม่แล้วนะค่ะ

   
เอกสารแนบ : 
lqQz20sTue25751.pdf  
   
วันที่ : 
14/12/2553  เวลา : 02:57:51 pm
ผู้ประกาศ :  
ธิติรัตน์ เลขวรรณวิจิตร