หัวข้อ :  
คำสั่ง สอศ.ที่ 2431/2553 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง (ย้ายบุคลากรทางการศึกษา 2 ราย)
   
รายละเอียด : 
   
เอกสารแนบ : 
1wU24JPFri54715.pdf  
   
วันที่ : 
26/11/2553  เวลา : 05:47:15 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง