หัวข้อ :  
คำสั่ง สอศ.ที่ 2430/2553 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง (ย้ายพลเรือนเป็นครู 2 ราย)
   
รายละเอียด : 
   
เอกสารแนบ : 
FE1W4HxFri54643.pdf  
   
วันที่ : 
26/11/2553  เวลา : 05:46:43 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง