หัวข้อ :  
คำสั่ง สอศ.ที่ 2429/2553 แต่งตั้งผุ้รักษาการในตำแหน่ง (ย้ายบุคลากรทางการศึกษาเป็นครู 5 ราย)
   
รายละเอียด : 
   
เอกสารแนบ : 
SJ3ImETFri54506.pdf  
   
วันที่ : 
26/11/2553  เวลา : 05:45:06 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง