หัวข้อ :  
คำสั่ง สอศ.ที่ 2428/2553 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง (ย้ายข้าราชการครู 258 ราย)
   
รายละเอียด : 
   
เอกสารแนบ : 
LeSSgETFri54050.pdf  
   
วันที่ : 
26/11/2553  เวลา : 05:40:50 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง