หัวข้อ :  
สทศ.จัดทดสอบอาชีวะปี′53
   
รายละเอียด : 
สทศ.จัดทดสอบอาชีวะปี′53 จะเริ่มทดสอบนักเรียนอาชีวศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรียก Vocational National Educational Test หรือ V-NET http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1246363875&grpid=03&catid=04
   
เอกสารแนบ : 
   -  
   
วันที่ : 
7/07/2552  เวลา : 04:17:30 pm
ผู้ประกาศ :  
จันทร์จิรา ภมรศิลปธรรม