หัวข้อ :  
ขอเชิญชวนเที่ยวเมืองสุโขทัย ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนธันวาคม 2552
   
รายละเอียด : 

การแสดงประกอบแสงเสียง เรื่องเมืองสุโขทัย

 

   
เอกสารแนบ : 
CKudug4Thu114050.pdf  
   
วันที่ : 
2/07/2552  เวลา : 11:40:50 am
ผู้ประกาศ :  
สุชาติ ชาติวรรณ