หัวข้อ :  
รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2553
   
รายละเอียด : 

ผู้ที่มีรายชื่อดังแนบ  ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2553

ในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2553  เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมเล็ฏ

 

   
เอกสารแนบ : 
63fwPOSWed11551.doc  
   
วันที่ : 
22/09/2553  เวลา : 01:15:51 pm
ผู้ประกาศ :  
ธิติรัตน์ เลขวรรณวิจิตร