หัวข้อ :  
แบบประเมินการเรียนการสอน โดยผู้เรียน
   
รายละเอียด : 

สามารถ Download แบบประเมินการเรียนการสอนของครูผู้สอนได้แล้วนะค่ะ  หากต้องการแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสม  สามารถปรับได้ค่ะ

   
เอกสารแนบ : 
EbfjfDSThu30054.doc  
   
วันที่ : 
2/09/2553  เวลา : 03:00:54 pm
ผู้ประกาศ :  
ธิติรัตน์ เลขวรรณวิจิตร