หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(ทำหน้าที่สอน แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว)
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
8vlyKJdThu113056.pdf  
   
วันที่ : 
9/05/2567  เวลา : 11:30:56 am
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย