หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ทำหน้าที่สอน) แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
GlJBQ7UWed105921.pdf  
   
วันที่ : 
10/04/2567  เวลา : 10:59:21 am
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย