หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
kIr8f3lFri11122.jpg  
   
วันที่ : 
8/03/2567  เวลา : 01:11:22 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย