หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
Jxnv43HTue30900..pdf  
   
วันที่ : 
5/03/2567  เวลา : 03:09:00 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย