หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์)
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
CsY5MI1Wed91919.pdf  
   
วันที่ : 
21/02/2567  เวลา : 09:19:19 am
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย