หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกาาสุโขทัย เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2567
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
uU6OJiITue110201. (1).pdf  
   
วันที่ : 
19/12/2566  เวลา : 10:03:51 am
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย