หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกาาสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนังงานราชการ (ครูแผนกาวิชาอาหหารและโภชนาการ)
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
aHYtrnEThu114425.pdf  
   
วันที่ : 
30/11/2566  เวลา : 11:44:25 am
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย