หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้เข้าสอบการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 3 ในการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
s0TgIgmTue123413.pdf  
   
วันที่ : 
28/11/2566  เวลา : 12:34:13 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย