หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
CjU3eHQFri115636.pdf  
   
วันที่ : 
24/11/2566  เวลา : 11:56:36 am
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย