หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง อัตราค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระดับ ปวช.ทุกระดับชั้น ทุกแผนวิชา หลักสูตร 2562
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
CTRrUCMThu84136.pdf  
   
วันที่ : 
5/10/2566  เวลา : 08:41:36 am
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย