หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง กำหนดการเปิดภาคเรียนและกำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 และ ปวส.2 ภาคเรีย
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
VWfLwk1Thu83937.pdf  
   
วันที่ : 
5/10/2566  เวลา : 08:39:37 am
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย