หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งนักการภารโรง)
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
kaTekwFThu113506.pdf  
   
วันที่ : 
28/09/2566  เวลา : 11:35:06 am
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย