หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง นักการภารโรง)
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
FM3KGPcWed50705.pdf  
   
วันที่ : 
27/09/2566  เวลา : 05:07:05 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย