หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง พนังงานขับรถ)
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
rzN0vEDWed50605.pdf  
   
วันที่ : 
27/09/2566  เวลา : 05:05:45 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย