หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง นักการภารโรง)
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
8tO5NjnThu80251.pdf  
   
วันที่ : 
14/09/2566  เวลา : 08:02:51 am
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย