หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง พนังงานขับรถยนต์)
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
2RhCzh3Mon54305.pdf  
   
วันที่ : 
11/09/2566  เวลา : 05:43:05 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย