หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง นักการภารโรง)
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ breitling replica
   
เอกสารแนบ : 
SVip2SqTue82217.pdf  
   
วันที่ : 
5/09/2566  เวลา : 08:22:17 am
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย