หัวข้อ :  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู)
   
รายละเอียด : 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู)
   
เอกสารแนบ : 
ggssh8UWed124819.pdf  
   
วันที่ : 
30/08/2566  เวลา : 12:48:19 pm
ผู้ประกาศ :  
เสมอ เวชสถล