หัวข้อ :  
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ในการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู)
   
รายละเอียด : 
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ในการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู)
   
เอกสารแนบ : 
fcX6rm0Mon21538.pdf  
   
วันที่ : 
28/08/2566  เวลา : 02:15:38 pm
ผู้ประกาศ :  
เสมอ เวชสถล