หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง นักการภารโรง)
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
le4SXOjFri40254.pdf  
   
วันที่ : 
25/08/2566  เวลา : 04:02:54 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย