หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง พนังงานขับรถยนต์)
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
HCzrwX5Wed91441.pdf  
   
วันที่ : 
23/08/2566  เวลา : 09:14:41 am
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย