หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง)
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
btfzv5DMon50314..pdf  
   
วันที่ : 
21/08/2566  เวลา : 05:03:14 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย