หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถยนต์)
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
74w8VG6Thu23749..pdf  
   
วันที่ : 
17/08/2566  เวลา : 02:37:49 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย