หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง กำหนดการเปิดเรียนและกำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
KK2Bz9qFri95107.pdf  
   
วันที่ : 
3/02/2566  เวลา : 09:51:07 am
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย