หัวข้อ :  
คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่ o๔๖/๒๕๖๖ เรื่อง มอบหมายการอยู่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
eemrMw3Thu125755.pdf  
   
วันที่ : 
26/01/2566  เวลา : 12:57:55 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย