หัวข้อ :  
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก(โควตา)ประจำปีการศึกษา 2566ระดับ ปวช.
   
รายละเอียด : 
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก(โควตา)ประจำปีการศึกษา 2566ระดับ ปวช.
   
เอกสารแนบ : 
tEoSMACThu110918.pdf  
   
วันที่ : 
5/01/2566  เวลา : 11:09:18 am
ผู้ประกาศ :  
ภัชราภรณ์ พิมพา