หัวข้อ :  
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก(โควตา)ประจำปีการศึกษา 2566ระดับ ปวส.
   
รายละเอียด : 
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก(โควตา)ประจำปีการศึกษา 2566ระดับ ปวส.
   
เอกสารแนบ : 
YKirdjyThu110848.pdf  
   
วันที่ : 
5/01/2566  เวลา : 11:08:48 am
ผู้ประกาศ :  
ภัชราภรณ์ พิมพา