หัวข้อ :  
คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่ ๗๘๖/๒๕๖๖ เรื่อง มอบหมายการอยู่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือน มกราคม 2566
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
S7f18SXTue53649.pdf  
   
วันที่ : 
20/12/2565  เวลา : 05:36:49 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย