หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี (สาขาวิชาเพิ่
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
AAwjCSsMon23623.pdf  
   
วันที่ : 
19/12/2565  เวลา : 02:36:23 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย