หัวข้อ :  
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2565 จากระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
ZbghoaGMon23400.pdf  
   
วันที่ : 
19/12/2565  เวลา : 02:34:00 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย