หัวข้อ :  
คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่ ๓๔๒/๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายการอยู่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2565
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
vAwSGR8Wed51241.pdf  
   
วันที่ : 
30/11/2565  เวลา : 05:12:41 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย