หัวข้อ :  
คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่ 733/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพสำหรับนักเรียนโรงเรียนมั
   
รายละเอียด : 
คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่ 733/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพสำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมและโรงเรียนขยายโอกาส สั่ง ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 รายละเอียดดังแนบ
   
เอกสารแนบ : 
C0TzY3rTue44420.pdf  
   
วันที่ : 
22/11/2565  เวลา : 04:44:20 pm
ผู้ประกาศ :  
พรศิริ พุ่มพวง